Κατέβασε τον κώδικα

Εδώ θα δείτε με παραδείγματα πώς ακριβώς δουλεύουν τα sockets. Τo zip περιλαμβάνει την Java υλοποίηση του EchoServer που παρουσιάζεται στο video. Τρέχει με οποιονδήποτε Java compiler. Μετά το compile χρησιμοποιήστε από το command line την εντολή telnet localhost 4444 για να συνδεθείτε.

About the author

Παναγιώτης Κεραμιτζής

Προγραμματιστής με γαλόνια. Απόφοιτος ηλεκτρολόγων σκαλίζει sites και γουστάρει να γράφει όμορφο κώδικα.